BENGKEL PEMURNIAAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SEKTOR OPERASI,JABATAN PERUMAHAN NEGARA

Title: 
BENGKEL PEMURNIAAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) SEKTOR OPERASI,JABATAN PERUMAHAN NEGARA
Tarikh: 
Rabu, April 10, 2019 to Jumaat, April 12, 2019
Masa: 
2019 - 08:30
Tempoh: 
Tiga Hari
Sinopsis: 

Jabatan Perumahan Negara (JPN) sedang melaksanakan pembangunan Sistem Pengurusan Perumahan Awam dan Swasta. Bagi membangunkan sistem ini, proses kerja yang lengkap dan terperinci perlu ada daripada setiap Bahagian yang terlibat dalam memastikan sistem yang akan dibangunkan ini merangkumi semua proses kerja seperti berikut:

  1. Permohonan lesen baharu pemaju perumahan dan permit iklan jualan;
  2. Proses pemantauan projek sakit untuk paparan web e-home;
  3. Prosedur Senarai hitam Pemaju Perumahan dan Ahli Lembaga Pengarah syarikat;dan
  4. Proses penentuan kaedah pemulihan projek perumahan swasta terbengkalai

 

Butiran Aktiviti

Tiada Aktiviti Dijumpai

Bengkel