Nov 2016
Hari Inovasi KLN

Hari Inovasi KLN 2016 merupakan sebuah program yang dianjurkan oleh Kementerian Luar Negeri (KLN). MAMPU dijemput untuk mengadakan ceramah dan pameran berkenaan pembangunan EA Sektor Awam Malaysia (1GovEA) memandangksn EA merupakan pembolehdaya bagi memperkasakan inovasi dalam sektor awam. Program yang dijalankan oleh KLN ini bertujuan untuk meningkatkan kefahaman warga KLN terhadap pelaksanaan EA dalam mentransformasikan perkhidmatan Kerajaan ke arah perkhidmatan digital bersepadu. Selain itu, ia juga memainkan peranan yang penting dalam mendapatkan buy-in daripada kalangan Business Owner di Kementerian dalam melaksanakan projek EA kelak.

Mac 2018
Sesi Pemindahan Teknologi - Hands-On Pelaksanaan EA Di Kementerian/Agensi

Perbincangan mengenai keperluan pelaksanaan sesi pemindahan teknologi berkenaan serta cadangan skop pelaksanaan EA di kementerian/agensi dicadang dilaksanakan.

Apr 2018
The Open Group Conference and Awards for Innovation and Excellence

The Open Group Conference and Awards for Innovation and Excellence telah diadakan pada 22-24 February 2018 di Bangalore, India.

Apr 2018
The Open Group Conference and Awards for Innovation and Excellence

The Open Group Conference and Awards for Innovation and Excellence telah diadakan pada 22-24 February 2018 di Bangalore, India.

Mei 2019
Sesi Kesedaran Enterprise Architecture (EA) Pengurusan MAMPU Jabatan Perdana Menteri

Sesi Kesedaran Enterprise Architecture (EA) Pengurusan MAMPU Jabatan Perdana Menteri telah diadakan di Sesi Kesedaran Enterprise Architecture (EA) Pengurusan MAMPU Jabatan Perdana Menteri 

Portal Rasmi MyGovEA

Selamat Datang ke Portal Rasmi MyGovEA

.

MyGovEA

MyGovEA menyediakan rangka kerja dan metodologi bagi membantu sektor awam di Malaysia bagi membangunkan amalan terbaik EA

komponen Utama

Rangka Kerja

MyGovEA dipandu oleh rangka kerja architectural yang dibangunkan untuk mendefinisikan elemen teras architectur

Metodologi

Metodologi MyGovEA menerangkan satu komponen penting dalam rangka kerja yang memberi tumpuan dalam menyediakan satu panduan menyeluruh yang perlu dijadikan rujukan

Faedah

MyGovEA merupakan agenda penting yang mula dilaksanakan oleh MAMPU sebagai pemangkin dalam memacu agenda tranformasi kerajaan semasa dan cara agensi kerajaan melakukan pendekatan ke arah pembangunan strategi Bisnes & ICT pada masa hadapan.

InfoBlast

MyGovEA Infoblast

Penerbitan infoblast berkala

Aktiviti

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Berita

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Galeri Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pusat Dokumen

Repositori Dokumen

Dokumen Maklumat, pekeliling dan panduan MyGovEA

Apa kata Pakar!

“Enterprise Architecture adalah satu rekod tingkah laku yang berlaku dalam organisasi, pemprosesan data, individu, tempat dan keperluan apabila semuanya dijalankan. Secara ringkas, siapa, apa, mengapa, bila, dimana dan bagaimana bisnes yang dijalankan di setiap peringkat bermula daripada matlamat korporat peringkat tinggi kepada kod program peringkat rendah melaksanakan bisnes proses bagi mencapai matlamat tersebut.”

– The Open Group –

Sedia untuk mula?

Layari Panduan Pengguna MyGovEA

Pautan Pantas

Portal Rasmi Kerajaan Malaysia

Portal Rasmi MAMPU

Enterprise Architecture Reference.

IASA- An Association for all IT Architect