Metodologi MyGovEA - Fasa 1

Metodologi di peringkat pertama ini memberi tumpuan dalam membimbing agensi untuk memulakan latihan kepada amalan EA. Antara aktivi utama adalah merangkumi penentuan skop kerja yang jelas, mewujudkan struktur tadbir urus (Pejabat Arkitek sesebuah Agensi), mengesahkan pemegang taruh (stakeholder) dalam penglibatan projek dan persetujuan di peringkat tertinggi kepada keperluan architecture.
 
Peringkat ini adalah penting bagi memastikan agensi tersebut mempunyai skop muktamad berkenaan entiti (jabatan/unit) yang akan dimasukan serta tahap butiran yang diperlukan apabila agensi memulakan inisiatif.