Metodologi MyGovEA - Fasa 4

Metodologi MyGovEA di peringkat keempat ini memberi tumpuan dalam membimbing agensi untuk menerima pakai amalan terbaik EA dalam menguruskan pelaksanaan inisiatif yang dikenal pasti dalam sasaran architecture