Bengkel Pembangunan Enterprise Architecture (EA) Pasukan GOS Gateway dan MyGDX

Title: 
Bengkel Pembangunan Enterprise Architecture (EA) Pasukan GOS Gateway dan MyGDX
Tarikh: 
Selasa, March 5, 2019
Masa: 
2019 - 09:00
Tempoh: 
Setengah Hari
Sinopsis: 

Objektif sesi adalah :1. Memberi penerangan mengenai empat (4) viewpoint MyGovEA sebagai permulaan bagi pembangunan EA-GOSG.2. Berbincang mengenai keperluan pembentukan Pasukan EA-GOSG 

Butiran Aktiviti

Tiada Aktiviti Dijumpai

Kursus
Bengkel