Sesi Penerangan dan hands-on bagi Reporting dan Analysis Melalui Repositori MyGovEA

Sesi Penerangan dan hands-on bagi Reporting dan Analysis Melalui Repositori MyGovEA

Title: 
Sesi Penerangan dan hands-on bagi Reporting dan Analysis Melalui Repositori MyGovEA
Tarikh: 
Selasa, Mei 14, 2019
Masa: 
2019 - 09:00
Tempoh: 
Satu Hari
Sinopsis: 

MASAAGENDA8:00 – 8:45 pagiPendaftaran8:45 – 9:00 pagiKata Aluan Pengarah/Timbalan Pengarah9:00 – 9:30 pagiPengenalan Reporting dan Analysis Orbus iServerPenceramah : Consultant ATD9:30 -10.30 pagiSesi 1 : Sesi Penerangan Reporting dan Analysis  Repository MyGovEA

 1. Penerangan Fungsi reporting and analysis, kaitan dengan viewpoints, object dan attribute.
 2. Penerangan fungsi Dashboard bagi paparan maklumat strategik. Contoh business case bagi analisa berikut:
 1. Mengesan sistem/aplikasi yang bertindih;
 2. Mengesan senarai perisian Microsoft yang digunakan dan tempoh sahlaku lesen perisian;

Penceramah : Consultant ATD10.45 – 11:45 pagiSambungan Sesi 1Penerangan fungsi Dashboard bagi paparan maklumat strategik. Contoh business case bagi analisa berikut:

 1. Memaparkan analisis untuk membantu melihat pengoptimuman sumber ICT.
 2. Menganalisa aplikasi yang mempunyai ‘relationship’ antara proses.
 3. Menganalisa integrasi antara aplikasi.

Penceramah : Consultant ATD11:45 pagi – 1.00 tgh.Sesi 2 : Sesi Penerangan Workflow & Live Document  Repository MyGovEA beserta business case bagi:

 1. Fungsi Workflow untuk memastikan proses pengesahan artifak dan Live Document bagi penjanaan dokumen serahan secara automatik.
 2. Konfigurasi pengurusan/ penyelenggaraan fungsi Live Document
 3. Konfigurasi fungsi Workflow untuk proses semakan dan kelulusan  artifak EA sebelum dimuatnaik dalam repositori.

Penceramah : Consultant ATD1:00 – 2:15 petang Rehat/Solat2:15 – 4.30 petangSesi 2 :  Sesi hands On  Workflow

 1. Mengkonfigurasikan dan membangun proses Workflow dalam Orbus iServer.
 2. Membangun contoh workflow bagi semakan dan kelulusan artifak EA sebelum dimuatnaik dalam repositori MyGovEA.

 Live Document

 1. Mengkonfigurasikan Live Document dalam Orbus iServer
 2. Membangun dan penyediaan contoh Live Document serta pengurusan/penyelengaraan Live Document dalam Orbus iServer.

Reporting & Dashboard

 1. Mengkonfigurasikan dan customisation dashboard templat bagi paparan maklumat dan laporan strategik kepada Pengurusan.
 2. Membangunkan laporan dan analisis berdasarkan business case keperluan business, data, aplikasi dan teknologi serta maklumat lain seperti kos dan keusangan(obsolescence).

Penceramah : Technical Consultant ATD4:30 – 5:00 petang Rumusan dan Soal Jawab 

Butiran Aktiviti

Tiada Aktiviti Dijumpai

Semua Aktiviti