Activities

E.g., 09/12/2021
Activities hold within this period
E.g., 09/12/2021
Date: Thu, 17/06/2021 to Fri, 18/06/2021
Time: 11:57 am
SESI PEMINDAHAN PENGETAHUAN METODOLOGI MYGOVEA BAGI SIRI 1 TAHUN 2021

1. PENGENALAN

Enterprise Architecture (EA) adalah salah satu komponen dalam Ekosistem Pemboleh Daya yang ditetapkan dalam Kerangka Hala Tuju Pendigitalan Sektor Awam 2021-2025.   Komponen strategik ini penting untuk menyokong kejayaan dan kelestarian inisiatif pendigitalan dalam Sektor Awam dalam mencapai visi “Kerajaan Digital Mampan...

Date: Wed, 28/04/2021
Time: 9:44 am
Program Kesedaran MyGovEA Bil.2/2021 bersama Warga MAMPU

PENGENALAN

Enterprise Architecture (EA) adalah salah satu komponen dalam Ekosistem Pemboleh Daya yang ditetapkan dalam Kerangka Hala Tuju Pendigitalan Sektor Awam 2021-2025.   Komponen strategik ini penting untuk menyokong kejayaan dan kelestarian inisiatif pendigitalan dalam Sektor Awam dalam mencapai visi “Kerajaan Digital Mampan...

Date: Wed, 27/01/2021
Time: 2:30 pm to 5:30 pm
Program Kesedaran MyGovEA Bil.1/2021 bersama Bahagian Pembangunan Strategik dan Arkitektur ICT (BSA)
Conference

1  PENGENALAN

Enterprise Architecture (EA) adalah salah satu komponen dalam Ekosistem Pemboleh Daya yang ditetapkan dalam Kerangka Hala Tuju Pendigitalan Sektor Awam 2021-2025.   Komponen strategik ini penting untuk menyokong kejayaan dan kelestarian inisiatif pendigitalan dalam Sektor Awam dalam mencapai visi “Kerajaan Digital Mampan...