Aktiviti MyGovEA

Taklimat Pengenalan Bahasa Pemodelan Architecture Viewpoints and Methodology

Taklimat SPRM

20 Mac 2023

Laporan Tahunan EA

Dihadiri pasukan MyGovEA untuk memantau perkembangan pelaksanaan MyGovEA dalam tempoh setahun

Bengkel Pembangunan EA MAMPU Iterasi 2

Bengkel EA

Bengkel Kesedaran EA

KPKT EA Awareness Program