Transformasi Digital Utamakan Rakyat

09/12/2016Author:Mohd Azrone SarabatinSource:Berita Harian – Isnin, 7 November 2016Kerajaan sedang melaksanakan transformasi perkhidmatan awam menerusi kerajaan digital yang berpaksikan rakyat secara berterusan untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan. Dalam konteks sektor awam, transformasi penyampaian perkhidmatan adalah perubahan strategik dalam pelbagai perspektif seperti tindakan, sifat serta persekitaran secara tersusun dan berperingkat mengikut perancangan…

SESI PEMINDAHAN PENGETAHUAN METODOLOGI MYGOVEA BAGI SIRI 1 TAHUN 2021

1. PENGENALAN Enterprise Architecture (EA) adalah salah satu komponen dalam Ekosistem Pemboleh Daya yang ditetapkan dalam Kerangka Hala Tuju Pendigitalan Sektor Awam 2021-2025. Komponen strategik ini penting untuk menyokong kejayaan dan kelestarian inisiatif pendigitalan dalam Sektor Awam dalam mencapai visi “Kerajaan Digital Mampan Pemangkin Masyarakat Digital”. Penganjuran sesi pemindahan teknologi ini adalah selari dengan peranan…