Pengenalan Enterprise Architecture (EA)

Enterprise Architecture (EA) pada dasarnya adalah pendekatan yang mentakrifkan struktur organisasi atau syarikat meliputi pelbagai domain menggunakan kaedah yang berstruktur. Kaedah terstruktur yang ditakrifkan oleh EA membolehkan organisasi menjelaskan aspek seperti:

Tentang Enterprise Architecture (EA):

Mengapa guna EA?

“Enterprise Architecture adalah satu rekod tingkah laku yang berlaku dalam organisasi, pemprosesan data, individu, tempat dan keperluan apabila semuanya dijalankan. Secara ringkas, siapa, apa, mengapa, bila, dimana dan bagaimana bisnes yang dijalankan di setiap peringkat bermula daripada matlamat korporat peringkat tinggi kepada kod program peringkat rendah melaksanakan bisnes proses bagi mencapai matlamat tersebut."
- The Open Group -

Untuk mewujudkan praktis EA dalam sektor awam, objektif yang perlu diambil untuk melakukan inisiatif ini adalah seperti berikut:

  • Kurangkan pecahan pembangunan ICT di dalam agensi sektor awam.
  • Tingkatkan keupayaan agensi kerajaan dalam perkongsian maklumat.
  • Tingkatkan kemampuan akses pengguna awam kepada maklumat yang disediakan oleh agensi kerajaan.
  • Kenal pasti peluang-peluang untuk pengintegrasian perkhidmatan end-to-end pada masa hadapan dalam mencapai kerajaan yang terhubung.
  • Dapatkan perancangan teknologi dan pembangunan polisi yang lebih baik dengan bersependapat dalam adopsi teknologi untuk agensi di dalam sektor awam.