Prinsip MyGovEA

Prinsip Architecture MyGovEA menakrifkan prinsip-prinsip yang perlu digunakan dalam pelaksanaan inisiatif business dan ICT mengikut perspektif EA. Dalam setiap prinsip terdapat pekeliling dan garis panduan yang perlu dirujuk oleh agensi sebagai satu standard dalam pelaksanaan EA di agensi. Prinsip Architecture MyGovEA terdiri daripada 12 prinsip yang dibahagikan kepada lima kategori utama iaitu Prinsip Umum, Business, Data, Aplikasi dan Teknologi. Pelaksanaan setiap prinsip ini adalah tertakluk kepada perubahan pekeliling dan garis panduan semasa yang sedang berkuat kuasa

Panduan Reka Bentuk

Prinsip prinsip Architecture

12 Prinsip Architecture MyGovEA yang menakrifkan prinsip-prinsip yang perlu diterapkan daripada perspektif EA sebagai panduan dalam pelaksanaan inisiatif perkhidmatan teras/ business dan ICT

 • Tidak bergantung kepada aplikasi

 • Daya tahan dan kesinambungan perkhidmatan

 • Mudah digunakan

 • Aplikasi umum/ generik

 • Aset data

 • Penetapan asas keselamatan

 • Kebolehan perkongsian data

 • Pengurusan informasi adalah tanggungjawab semua pihak

 • Perubahan arah tuju business/ perkhidmatan

 • Pengendalian

 • Bahasa Umum

 • Memaksimakan manfaat bagi organisasi