Rangka Kerja MyGovEA

MyGovEA dipandu oleh rangka kerja architectural yang dibangunkan untuk mendefinisikan elemen teras architecture dalam membina dan melaksanakan amalan EA. Rangka kerja MyGovEA bertindak sebagai panduan bagi menerangkan komponen utama MyGovEA. Sesebuah agensi perlu membangunkan komponen tersebut kerana ia adalah asas kepada permulaan dalam pelaksanaan amalan EA.

Rangka kerja MyGovEA terdiri daripada 6 komponen utama iaitu: